Loading...
زر فروکتوز
آمار بازدید از سایت

  • بازدید امروز: 1788
  • بازدید دیروز: 17741
  • بازدید کل: 29891480

اشتراک خبرنامه

با عضويت در خبرنامه، از آخرين اخبار، مقالات و پيشنهادات ويژه اعضاء مطلع شوید.


تعداد اعضاء: 794 نفر
خواندنی

بیماری نوزما در زنبور عسلبیماری نوزما در زنبور عسل

عامل بیماری پروتوزوآیی است به نام Nosema apisکه محل رشد و تکثیرش در جدار معده زنبور عسل می باشد.ادامه »


مقالات دام

خلاصه 9 مقاله پژوهشی مفید در باره تغذیه گاو شیری

در صورت کمبود و یا گرانی علوفه می توان کاه غلات به جیره اضافه کرد. در این صورت، مصرف کاه را از میزان کم (100 تا 500 گرم) به ازای هر راس گاو شیرده آغاز کنید و میزان ماده خشک مصرفی، قوام مدفوع و پاسخ تولید شیر را رصد (پایش) نمایید.

خلاصه 9 مقاله پژوهشی مفید در باره تغذیه گاو شیری

کاه به عنوان یک منبع تامین علوفه

خلاصه مقاله: نتایج یک پژوهش با استفاده از سطوح مختلف کاه نشان داد که استفاده از مقدار بالای کاه سبب کاهش تولید شیر و کاهش ماده خشک مصرفی در گاوهای اواخر شیردهی می شود (جدول 1). سطوح نشاسته در جیره های پایه با استفاده از 7 درصد مخلوط ملاس و پودر پنیر برابر 11 درصد بود. (در این جیره ها هیچ دانه ذرت و کنجاله سویا تغذیه نشد). با اضافه شدن کاه میزان pH شکمبه افزایش یافت و زمان نشخوار از 556 دقیقه (در شاهد) به 703 دقیقه (سطح بیشترین مصرف کاه) در روز افزایش یافت.

کاه غلات می تواند به سهم علوفه گاو شیری اضافه شود

پیام اصلی: در صورت کمبود محدود علوفه و یا گرانی علوفه می توان کاه غلات به جیره اضافه کرد. در این صورت، مصرف کاه را از میزان کم (100 گرم تا 500 گرم) به ازای هر راس گاو شیرده آغاز کنید و میزان ماده خشک مصرفی، قوام مدفوع و پاسخ تولید شیر را رصد (پایش) نمایید. استفاده از مقدار بالای کاه میتواند عملکرد گاو را محدود کند و بر وضعیت نمره بدنی گاو اثرگذار باشد.

کاه یک منبع خوب تامین علوفه مصرفی در دامداری است

میزان دسترسی به نشاسته ذرت

خلاصه پژوهش: در پژوهش انجام گرفته تعداد 8 راس گاو فیستوله گذاری شده مورد استفاده قرار گرفت تا اثر دانه ذرت به خوبی آسیاب شده با میانگین اندازه ذرات 552 میکرون و ذرات درشت آن با میانگین 1270 میکرون با سطح بالای 27 درصد نشاسته یا سطح پایین نشاسته (18 درصد) در جیره بررسی گردد. گاوهایی که جیره حاوی میزان بالای نشاسته دریافت کردند مقدار 8/1 کیلوگرم شیر و 60 گرم پروتئین بیشتری تولید کردند.شکمبه گاوهای تغذیه شده با دانه ذرت خیلی نرم دارای میزان سطح بالاتری از اسیدپروپیوک و نسبت کمتری از اسیداستیک به اسیدپروپیونیم (اسید های چرب فرار) به همراهPh کمتر هستند.

پیام اصلی: فرآوری کردن دانه ذرت بر شرایط تخمیر شکمبه و تولید شیر اثر گذار است. در نتیجه متوازن کردن سطح نشاسته و اندازی ذرات می تواند بر میزان تولید شیر و میزان پروتئین آن اثر بگذارد.

اندازه گیری ذرات دانه ذرت آسیاب شده

خلاصه پژوهش: یک سری غربال 4 تایی (غربال تایلر4، 8، 16و30) برای اندازه گیری ذرات ذرت مورد استفاده قرار گرفت تا ارزیابی شود که آیا این غربال ها می توانند در سطح گاوداری مورد استفاده قرار گیرند. در این ارتباط 12 نمونه ذرت خشک و 7 نمونه ذرت مرطوب از گاوداری های منطقه شمال مرکزی آمریکا برای بررسی استفاده شد. در نتیجه همبستگی های بین چهار غربال آزمایش شده با روش های آزمایشگاهی مقایسه گردید. همبستگی بین دو روش برای ذرت خشک برابر 99/0 و برای ذرت مرطوب برابر 97/0 بود.

پیام اصلی: میانگین جبری قطر دانه ذرت منعکس کننده تنوع اندازه ذرات نیست که بتواند نشان دهد ارتباطی بین اندازه های بزرگ تر هضم نشده ذرت و ذرات نرم تر منجر به اسیدوز، وجود دارد

میزان دسترسی نشاسته در ذرت حاوی رطوبت بالا

خلاصه تحقیق: دسته ای از 2685 نمونه ذرت دارای رطوبت بالا از دو آزمایش تجارب در آمریکا جمع آوری شد تا ارتباط بین نیتروژن آمونیاکی، pH، پروتئینی محلول و قابلیت هضم 7 ساعته شکمبه به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد. میزان ماده خشک نمونه های ذرت پر رطوبت بین 50 تا 80 درصد متغیر بود.

نتایج آزمایشگاهی از ماه اکتبر و نوامبر در سال برداشت تا نتایج آن در ماه می تا سپتامبر مورد پیگیری قرار گرفت. نتایج منعکس کننده افزایش قابلیت هضم نشاسته در طول زمان بود. نیتروژن آمونیاکی، پروتئین محلول و قابلیت هضم 7 ساعته را می توان برای ارزیابی میزان دسترسی نشاسته در نظر گرفت.

پیام صلی: میزان نیتروژن آمونیاکی و میزان ماده خشک شاخص های خوب قابلیت هضم نشاسته هستند. ذرت حاوی رطوبت بالا در طول زمان ذخیره سازی از نظر هضم نشاسته تغییر کرده و باید در متوازن کردن جیره ها این موضوع را لحاظ نمود.

کلزا به عنوان منبع پروتئینی

خلاصه پژوهش: تعداد 64 راس گاوهلشتاین از یک جیره کاملا مخلوط (TMR) حاوی 17 درصد پروتئین خام با استفاده از کنجاله کلزا (5/16 درصد TMR) یا با استفاده از کنجاله سویا (3/13 درصد TMR) تغذیه شدند. در جدول (2) پاسخ گاو ها از لحاظ تولید شیر، ماده خشک، پروتئین شیر و چربی شیر برای جیره های حاوی کنجاله کلزا خلاسه شده است. جیره های حاوی کنجاله سویا بازده غذائی بالاتری را نشان دادند.

مقایسه تاثیر کنجاله سویا با کنجاله کلزا در افزایش تولید شیر و چربی شیر

پیام اصلی: در صورتی که شرایط اقتصادی مطلوب باشد، کنجاله کلزا می تواند به عنوان جایگزین برای کنجاله سویا تغذیه شود. پاسخ های عملکردی به دست آمده بالاتر از میزان پیش بینی آن بود.

کنجاله کلزا می تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا در یک گاوداری باشد

بازده غذایی حاصل از بازده پروتئینی بالاتر

خلاصه پژوهش: تعداد 8 جفت گاو شیرده با بازده عذایی بالا به میزان 78/1 با گاوهای با بازده غذایی پایین 98/0 (کیلوگرم شیر به ازای یک کیلوگرم ماده خشم مصرفی) مورد مقایسه قرار گرفتند. (جدول 3). گاوهای با بازده غذایی بالا مقدار 15 درصد نیتروژن مصرفی و 32 درصد نیتروژن مدفوع بیشتر و 5 درصد قابلیت هضم پایین تر نیتروژن را داشتند. گاوهای با بازده غذایی بالا9/1 بار نیتروژن شیر بیشتری نسبت به گاوهای با بازده غذایی پایین تولید کردند.

گاوهای دارای بازده غذایی بالا میزان نیتروژن بیشتری مصرف می کنند

پیام اصلی: گاوهای با بازده غذایی بالا بازده نیتروژنی بیشتری داشتند به طوری که آن ها 30 درصد و گاوهای دارای بازده غذایی کمتر، 19 درصد پروتئین خوراک را به پروتئین شیر تبدیل کردند. انتشار میزان نیتروژن کمتر در مدفوع و اکسیر نیتروژن به محیط زیست را نیز به آن میتوان اضافه کرد.

سطوح چرخش بیولوژیک اسیدآمینه

خلاصه پژوهش: تعداد105 مطالعه حاصل از مصرف 420 جیره برای ارزیابی جریان اسید آمینه و با استفاده از معدل های شکمبه ای و محاسبه پروتئین قابل متابولیسم استفاده شد. چندین معادله بر اساس جریان اسید آمینه درصد پروتئین شیر را گزارش نمودند. ارتباط به دست آمده برای میزان تولیدپروتیئن شیر قوی تر از درصد پروتئین شیر بود.

پیام اصلی: نتایج نشان میدهند که چرخش اسیدهای آمینه میتواند برای تهیه مدل تعیین نیاز اسیدهای آمینه ای استفاده شود. به هنگام افزایش تولید پروتئین شیر از این معادلات می توان برای بهبود جریان نقدینگی و سود آوری استفاده شود.

میزان BHBA بر باروری اثرگذار است

خلاصه پژوهش: گاوهای نژاد جرزی که از چراگاه استفاده می کردند ب تعداد 117 راس برای تولید شیر، روزهای باز، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و فاصله گوساله زایی پایش شدند. رگوسیون خطی نشان داد که سطح بالای BHBA (بتاهیدروکسی بوتیریک اسید) در سرم خون سبب کاهش باروری می شود. با افزایش هر 1/0 میلی مول در یک لیتر سرم در BHBA روزهای باز میزان 2/10 روز افزایش می یابد.

پیام اصلی: با استفاده از شاخص BHBA می توان توازن منفی انرژی که سبب کاهش باروری می شود را در گاوهای جرزی چرا کننده پایش کرد. افزایش مقدار BHBA پس از زایمان می تواند شاخص مشکلات باروری گاو در آینده باشد.

عوامل منجر به کاهش چربی شیر

خلاصه پژوهش: با استفاده از دستگاه شکمبه مصنوعی اثر منبع علوفه به هنگام تغذیه روغن های غیر اشباع (استفاده از 2 درصد روغن سویا) و موننسین (300 میلی گرم خالص) در قیاس با جیره شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی علوفه مصرفی را به طور کاملا سیلاژ ذرت تشکیل میداد که سبب افزایش تشکیل چربی ترانس 18:1 به عمراه کاهش درصد چربی می شود.

پیام اصلی: هنگام مصرف منابع روغن های غیر اشباع (مانند غلات تقطیری و دانه سویایی برشته شده) بایستی برای حفظ درصد بهینه درصد چربی شیر منبع علوفه مصرفی در جیره در نظر گرفته شود.ارسال نظر

* لطفا فقط مرتبط با مطلب فوق نظر بدهید. در غیر این صورت ممکن است نظرتان منتشر نشود.

* آدرس ایمیل شما توسط دیگران قابل مشاهده نخواهد بود.


(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)